หนังสือคู่มือ

ครูอนามัยโหลดเลย สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร.14

สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร.14) เป็นเอกสารที่สําคัญและมีประโยชน์ในการนําข้อมูล สุขภาพมาใช้วางแผนการดําเนินงาน การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ทบทวนและประเมินและการปรับปรุง แก้ไข/พัฒนา ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA)

รักครู.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โรงเรียนจะใช้ประโยชน์จากเอกสารฉบับนี้ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ครูอนามัยโหลดเลย สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร.14

ดาวน์โหลดเอกสาร : สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร.14

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button