ข่าวการศึกษา

สพฐ.วางแผนบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5,253 อัตรา ปี 2562

การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562

สพฐ.วางแผนบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5,253 อัตรา ปี 2562 สพฐ.วางแผนบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5,253 อัตรา ปี 2562สพฐ.วางแผนบรรจุครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5,253 อัตรา ปี 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ
1. ว3727
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button