ข่าวการศึกษา

อยากเรียนต่อ กยศ. ให้เรียน ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีเพียงเรียน10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 โครงสร้างพื้นฐาน

อยากเรียนต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทำไงดี?…กยศ. คือคำตอบ!

*  กยศ. ให้กู้ยืมเรียนอยู่เดิมแล้วเพียงแต่ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 โครงสร้างพื้นฐาน  ดอกเบี้ยถูกมาก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ช่วงเปิดเทอมนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนอาจประสบปัญหาเรื่องค่าเทอมบุตร วันนี้ไทยคู่ฟ้ามีแหล่งทุนมาแนะนำ นั่นก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. กำลังเปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก เช่น สาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 โครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เป็นต้น

“กยศ. จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าแหล่งทุนอื่นมาก เนื่องจากต้องการให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และหากกู้ยืมเงินเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมส่วนลดเงินต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน”

ขณะนี้ยังเปิดรับคำขอกู้ยืมเงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อยู่ โดยสถานศึกษาทั่วไป นักเรียนสามารถยื่นคำขอกู้ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 ส่วนสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยื่นคำขอกู้ได้ถึง 30 ก.ย. 62

ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.studentloan.or.th หรือติดต่อที่ กยศ. Call Center 0-2016-4888 ในวันและเวลาทำการ

———————————————–
**หมายเหตุ**
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9) อุตสาหกรรมดิจิทัล
10) อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

3 โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมระบบราง
2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

อยากเรียนต่อ กยศ. ให้เรียน ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีเพียงเรียน10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 โครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา  : ไทยคู่ฟ้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button