ข่าวการศึกษา

ศธ.ประกาศรายชื่อ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

Download เอกสารด้านล่าง

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.บัญชีแนบท้ายประกาศเกษียณ ศธ.62 (มีรายชื่อข้าราชการครู)

4.บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Back to top button