ข่าวการศึกษา

ศธ.ประกาศรายชื่อ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ศธ.ประกาศรายชื่อ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562 ศธ.ประกาศรายชื่อ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Download เอกสารด้านล่าง

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.บัญชีแนบท้ายประกาศเกษียณ ศธ.62 (มีรายชื่อข้าราชการครู)

4.บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button