ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งเตือน พฤติกรรมแอบอ้างภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า LED รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอแจ้งว่า หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าว ให้ตรวจสอบรายละเอียด ของงบประมาณที่ได้รับสําหรับใช้ในการจัดหาให้แน่ชัดก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สพฐ. แจ้งเตือน พฤติกรรมแอบอ้างภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์แนบ : แอบอ้าง สพฐ. แจ้งเตือน พฤติกรรมแอบอ้างภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button