ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 90 และ ผลการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 27

1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 90

 

2.  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 27

Back to top button