ข่าวการศึกษา

รมช.ย้ำ ศธ.มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย

เพจ ศธ.360 องศา  ได้เผยแพร่โพสต์ เกี่ยวกับการที่ รมช.ศธ.(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ที่ลพบุรี และได้ย้ำ ว่า “ ศธ. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย นอกเหนือจากภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพราะวันนี้การเรียนภาษา ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น ” 

รมช.ย้ำ ศธ.มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอน Coding เป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาไทย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งก็ตรงกับที่การปรับหลักสูตรให้มีวิชาวิทยาการคำนวณ ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ที่ได้ใช้กันมาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มตั้งแต่ ป.1 ป.4  ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษานั้น และในปีการศึกษานี้ 2562 ก็ ได้เพิ่มมาเป็น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.4 ม.5  และในปีการศึกษา 2563 จะทำการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาการคำนวณ ครบทุกชั้นปี  
อ้างอิง : คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.1-6  และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับสมบูรณ์)

ต้องยอมรับอย่างยิ่งว่าคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา แทบจะเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ การ coding (เขียนโปรแกรม) จะมีส่วนอย่างมากในการดำรงอยู่ในศตวรรษที่21 นี้ เราผู้เป็นครู จะต้องปรับตัวกับวิทยาการใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสำหรับการกังวลว่า ใครจะเป็นผู้สอนในโรงเรียนนั้น รักครู.com เชื่อว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีการขลุกขลักอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าที่เข้าทาง บุคลากรทางการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ coding นี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญแน่นอน 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button