ข่าวชาวบ้าน

แจ้งยอดชำระเงิน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม พร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 492 ราย

แจ้งยอดชำระเงิน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม (งวดที่ 08/2562) พร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 492 ราย

ตามลิ้งก์นี้http://www.otep-cpks.go.th/…/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

และรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 263 ราย http://www.otep-cpks.go.th/…/…/uploads/2016/05/cps250862.pdf

แจ้งยอดชำระเงิน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม พร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 492 ราย

ปล. หากท่านใดสงสัยว่ายอดในใบหักเงินเดือนของท่าน 600 ร้อยกว่าบาท นั่นเป็นเพราะ เป็นยอดการเสียชีวิตของงวดระหว่างวันที่  21 พฤษภาคมถีงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 แต่มาจ่ายสิ้นเดือน กรกฎาคม แต่ยอด 492 จะจ่ายสิ้นเดือนสิงหาคมครับ ตามคำอธิบายด้านล่างนี้ 

เรียนสมาชิกที่เคารพค่ะ…ในระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จะชำระเป็นงวด….ซึ่งงวดในที่นี้หมายถึง ระยะเวลาการแจ้งถึงแก่กรรมของสมาชิกที่เสียชีวิต ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ของเดือนปัจจุบันจนถึงวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ซึ่งงวดที่สมาชิกชำระ จำนวน 696 เป็นยอดของงวดที่ 7 ซึ่งเป็นการแจ้งถึงแก่กรรมระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคมถีงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ไม่ได้ทราบการตายล่วงหน้า…การแจ้งยอดชำระเงินแต่ละครั้งจะแจ้งหมายเหตุคำว่างวดไว้ด้านล่าง และจะแนบ link รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมให้สมาชิกได้ตรวจสอบ ซึ่งรายชื่อผู้เสียชีวิตจะมีย้อนหลังให้สมาชิกตรวจสอบได้ถึง 10 ปีค่ะ….ต้องขออภัยที่ทำให้สมาชิกเกิดความสงสัย ทางเราจะนำข้อผิดพลาดกลับไปปรับปรุงเพื่อการบริการที่ดีขึ้นนะคะ🙏🏻

แจ้งยอดชำระเงิน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม พร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 492 ราย

ที่มา :

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button