การเรียนการสอน

”แนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เพื่อความเข้าใจสำหรับการเตรียมการก้าวจากยุคของเนื้อหาความรู้ดาษดื่นเข้าสู่ยุคของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education): A shift from knowledge to action

เอกสารลำดับที่ ๕ ของ “โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยนำร่องโดยคณะทำงานและคณะวิจัยที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สาระสำคัญของเอกสาร ประกอบด้วย
๑. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)
๒.แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลักผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
๓. แนวทางการนำกรอบสมรรถนะหลักสู่การพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๖ แนวทาง
แนวทางที่ ๑ : ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ
แนวทางที่ ๒ : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ
แนวทางที่ ๓ : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ
แนวทางที่ ๔ : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด
แนวทางที่ ๕ : บูรณาการ ผสานหลายสมรรถนะ
แนวทางที่ ๖ : สมรรถนะชีวิต ในกิจวัตรประจำวัน

ดาวน์โหลดได้ที่นี่…
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1686-file.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button