หนังสือราชการ

มาแล้วจ้า แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ ศธ 04002/ว4039 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 971 (ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

มาแล้วจ้า แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาแล้วจ้า แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button