หนังสือราชการ

สำรวจแล้ว..!! สพฐ.สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ ปี 62

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5840 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
1. ว5840 
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 

Back to top button