หนังสือราชการ

สพฐ. จัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5966 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 12.10 น.) 27 กันยายน 2562

สพฐ. จัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ
1. ว5966
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-13 รูบแบบ winrar แก้ไข 12.10 น (เลือกโหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) 
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-13 รูบแบบ winzip แก้ไข 12.10 น (เลือกโหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button