ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.ให้บรรจุแต่งตั้ง ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

วันนี้ 2 ตุลาคม 2562 ได้มีหนังสือด่วนที่สุดจาก สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว6118 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 

โดยมีใจความดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง(ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2013 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ชะลอการบรรจุและ แต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ไปก่อนจนกว่า ก.ค.ศ. จะมีมติจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจาก ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรร คืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกตําแหน่งแล้ว จึงขอให้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ด่วนที่สุด สพฐ.ให้บรรจุแต่งตั้ง ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button