ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาย้ายครู-ผอ.ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.62

15 ต.ค.62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งทำให้ กศจ. บางแห่งไม่สามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด เนื่องจากต้องมีกระบวนการตั้ง อกศจ. ชุดใหม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โดยให้ อกศจ. และ กศจ. ดำเนินการพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม

ขอบคุณที่มา : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button