อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น มีใบประกาศนียบัตร (10ใบ)

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น มีใบประกาศนียบัตร

เอกสารคู่มือการใช้งานที่สามารถพิมพ์ออกมาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานได้
ชื่อคู่มือ ดาวน์โหลด
แนะนำ ดาวน์โหลด
การสมัครสมาชิก ดาวน์โหลด
การเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ ดาวน์โหลด
การพิมพ์ใบประกาศ ดาวน์โหลด
การขอสอบใหม่ ดาวน์โหลด
ใบสมัครการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น Moduleที่ 2 28-30 พ.ย. 2539 ดาวน์โหลด

วิธีการอบรมตามลิ้งคู่มือในตาราง หรือ

สมัครสมาชิก : https://www.thaiteentraining.com/index.php?module=login&action=signup

แล้วเข้าสู่บทเรียนตามภาพ

ขอให้มีความสุขและสนุกกับการ อบรมออนไลน์ ครับ

อบรมครบทุกหลักสูตรแล้ว ได้เกียรติบัตร 10 ใบ

ขอบคุณเพจ : KruBom

Back to top button