ข่าวการศึกษาเรื่องแนะนำ

รวมรายชื่อ 87 หลักสูตรอบรมที่ได้รับการเห็นชอบจาก สพฐ. ประกาศล่าสุด 13 หลักสูตร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประจำปีงบประมาณ 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 29 หลักสูตร

หนังสือนำ คลิก

ประกาศ  คลิก

ประกาศ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 45 หลักสูตร

หนังสือนำ คลิก

ประกาศ คลิก

ประกาศ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 13 หลักสูตร ( ประกาศรับรอง 17 ตุลาคม 2562 )

หนังสือนำ คลิก

ประกาศ คลิก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button