ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (NT) 2562

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (NT) 2562
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์,ความสามารถด้านภาษาไทย

การทดสอบความสามารถของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2562 : ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open…

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2562 : ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open…

——————————————————————–
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2562 : ความสามารถด้านภาษาไทย
https://drive.google.com/open…

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2562 : ความสามารถด้านภาษาไทย
https://drive.google.com/open…

——————————————————————–

ลิ้งค์ดาวน์โหลดสำรอง
https://dl.n00m.com/468AnswersheetsNT62.zip

ที่มา : สทศ.

Back to top button