การเรียนการสอน

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562
– กำหนดการบริหารจัดการการสอบ
– การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
– การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button