หนังสือราชการ

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

1. หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button