ข่าวการศึกษา

ประกาศแล้ว!! พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ( พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 )พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งรวมถึงงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการด้วย ในส่วนงบประมาณหลายอย่างที่ยังชะลออยู่น่าจะเริ่มได้ใช้จ่ายงบประมาณกันหลังจากนนี้ หลังจากมีปัญหาเรื่องการโหวตไม่ผ่านเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รายละเอียดตาม PDF ที่แนบไว้เลยครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด : คลิกที่นี่

*เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button