ข่าวการศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อคราวการประชุมทางไกล เรื่อง “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ” วันนี้ จากคลิปนี้

แอดมินได้นำสไลด์รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มาฝากเพื่อนครูและผู้บริการสถานศึกษาได้ดูไว้ เสริมความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในโอกาสต่อไปครับ

Back to top button