ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้บริหาร อทป. ใช้ดุลพินิจประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ สามารถใช้ดุลพินิจประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยให้ทำประกาศปิดเป็นหนังสือ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อ 1.3.4 และหากยังมีความจำเป็นก็สามารถประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อีกครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ให้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่ให้นำเด็กเล็กเดินทางไปประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้บริหาร อทป. ใช้ดุลพินิจประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ

ที่มา :

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button