ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบและเฉลย RT ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2562

ข้อสอบและเฉลย การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๒​ [RT​ ป.๑]

1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับนักเรียน) (ตัวข้อสอบ)
https://drive.google.com/open…

2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับกรรมการ) (เฉลย)
https://drive.google.com/open…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตัวข้อสอบ)
https://drive.google.com/open…

4. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน)
https://drive.google.com/open…

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button