การเรียนการสอน

อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร ” โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน “

อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน "
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 
ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ได้กรอกความดีของของตนด้วยการปลูกต้นไม้ พร้อมแนบรูปกิจกรรมที่ตัวเองได้ทำ สุดท้ายแล้วได้รับใบประกาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆ และเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยครับ
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน "
อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน " อยู่บ้านปลูกต้นไม้ ได้รับเกียรติบัตร " โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน "

เว็บไซต์ : https://plant.forest.go.th/login

Back to top button