อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ เรื่อง เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
แบบทดสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ทำแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ที่ระบุ
ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้จาก

ลิ้งทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/23pXecLyoo8DrcER9
Back to top button