การเรียนการสอน

ตัวอย่าง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ที่เฟซบุ๊คของคุณครูชริดา  เหลี่ยมดี  Charida Liamdee  ได้เผยแพร่ปฏิทินการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2565 โดยได้ปรับปฏิทินการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มทำการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไปสิ้นสุดปีการศึกษาที่ (ครบ 200 วัน) ที่วันที่ 26 เมษายน 2564  คุณครูท่านใดที่ภาระที่ต้องทำปฏิทินการศึกษา โดยเฉพาะฝ่ายวิชาการสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ โดยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เฟซบุ๊ค ที่ รักครู.com แปะไว้ให้ด้านล่างครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ต้องขอบคุณ คุณครูชริดา  เหลี่ยมดี  ไว้ ณ โอกาสนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button