ข่าวการศึกษา

ออมสิน พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกอัตโนมัติ 3 เดือน สำหรับครูที่กู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้โดยอัตโนมัติ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

Back to top button