อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.28

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.28
หากคุณทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 นี้ ผ่าน 80% คุณจะได้รับเกียรติบัตรทาง Gmail แบบอัตโนมัติ  จำกัดวันละ 100 คน

ลิ้งก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZfAD5hV5ScBfM1SdfPPPY4aeKdFjhSO0lCygMTc3aTxofyg/viewform?fbclid=IwAR0mdodK9-2QbGOJrrRQeW9SonQN_R4SKWK__KD3S7muwu2VVEOKcXJhbNI

Back to top button