อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การค้าขายออนไลน์ E-commerce กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1500คน/วัน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การค้าขายออนไลน์ E-commerce จาก กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบทดสอบทำแล้วได้เกียรติบัตรด้วยถ้าทำผ่าน65% ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งก่อนทำแบบทดสอบ

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบ :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8fKJkmc_2zZWV1KH49Dmiwp1opusykrP-tzpk4f6ob93PjA/viewform

Back to top button