อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
1. โปรดใช้ email เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร
2. แบบทดสอบชุดนี้ จำกัดเพียง Google User ละครั้งเท่านั้น | ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
3. แบบทดสอบฉบับนี้มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ
4. ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร จากชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook https://web.facebook.com/aoddysuriyasak?_rdc=1&_rdr
ภายในวันถัดไปหลังวันสอบ

ใหม่ 5 หลักสูตร มาเเล้วจ้า!!!
สอบออนไลน์ทดสอบความรู้เบื้องต้น ลงมือทำเลย
ลงทะเบียนทำได้เพียงครั้งเดียว
หลักสูตรที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ  TO BE NUMBER ONE
หลักสูตรที่2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE
หลักสูตรที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
หลักสูตรที่4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
หลักสูตรที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

https://forms.gle/KHczkEc9kVHqecns7

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คำชี้เเจง
ทำข้อสอบ “ผ่านเกณฑ์” (80คะแนนขึ้นไป)
หลักสูตรละ 100 คนเท่านั้น (ต่อวัน)

รับเกียรติบัตรวันถัดไป

#TOBENUMBERONEโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button