อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ งานส่งเสริม วิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์หลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ งานส่งเสริม วิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เข้าทำแบบทดสอบที่นี่ https://forms.gle/T6EBoXjPfkjtk9Yg9

Back to top button