อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานบัญชี จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานบัญชี จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานบัญชี จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOCpNWG6CMqkXMH3JKv82FHPr6_oqfMkzceCtdMZz3Q3fiQ/viewform

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button