อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาอารยธรรมโลก โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ปัตตานี เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาอารยธรรมโลก โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ปัตตานี เขต 3
ขอเชิญ​ทำแบบทดสอบ​ความ​รู้​ความ​เข้า​ใจเกี่ยวกับวิชา “อารยธรรมโลก” มีจำนวน 20 ข้อ ท่านต้องถูกต้อง 14 ข้อขึ้นไป หรือร้อยละ 70 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ วันละ 100 คน วันถัดไปทำได้เวลา 21.00 น.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkZWJsxc6STPcHKnjG71fQiW5MKDn535k73krn4hQo6tBSg/viewform?usp=sf_link

Back to top button