อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ของโรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ ของโรงเรียนป่าแป๋วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
คำชี้แจง
1. กรอก E-mail ** กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้องก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ **
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ท่านต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระบบจึงจะส่งเกียรติบัตรให้ท่านทาง E-mail

ลิ้งก์ : https://forms.gle/qk2YzJEdeLRHPGoK6

Back to top button