อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จาก ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสวรรคโลก 📚📒📘📕🖥
🎉🎉ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านออนไลน์ เรื่อง “พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย”

📚ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

👉1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่าน E-Book เรื่อง “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ที่ทางห้องสมุดได้จัดทำขึ้น ตามลิงค์นี้ >> https://anyflip.com/jdlxd/ytkl/

👉2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย ตามลิงค์นี้ >>
ลิ้งก์ที่ 1 https://forms.gle/bynSTVYevpyicFe59
ลิ้งก์ที่ 2 https://forms.gle/7dpFAJZfDrNZhQLM7

ท่านที่ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบ 75% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรด้วยระบบอัตโนมัติ ผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้

ทางห้องสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำชุดความรู้นี้ จะทำให้ทุกท่านเกิดความรู้ความเข้าใจประวัติบุคคลสำคัญของสุโขทัย

Back to top button