อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน จาก โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผู้จัดทำคือ นายกิตติพงษ์ พลภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงา (ผู้เข้าทดสอบต้องผ่าน 70% ถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรจะส่งให้ท่านทาง e-mail ที่แจ้งไว้กับทางระบบ)

https://forms.gle/J2ZjuVb7pAXfdiBa6

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

*จำกัดจำนวนผู้เข้าทดสอบ  ต่อวัน*

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน จาก โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.พังงา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button