อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ข้อสอบมี 20 ข้อ ผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตรทันทีค่ะ

ลิ้งก์ https://forms.gle/WYetjG4TwXCTH2Mv7

Back to top button