อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบทดสอบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ข้อสอบมี 20 ข้อ ผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตรทันทีค่ะ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ https://forms.gle/WYetjG4TwXCTH2Mv7

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button