ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญ เขต โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด

สพฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563 ผ่านระบบ Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น.
.
จึงขอเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมรับชมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
.
โดยสามารถโทรศัพท์ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ทั้ง 7 หมายเลข ตามเขตพื้นที่ในเอกสาร
สพฐ. เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด 19 ทั่วประประเทศ ดังนี้
👀 วันที่ 30 เมษายน 2563 ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ
👀 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจง ผอ.รร.และครู ทั่วประเทศ
👀 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนทั่วไประเทศ
ช่องทาง
ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญ เขต โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญ เขต โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด ด่วนที่สุด สพฐ.เชิญ เขต โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button