ข่าวการศึกษาเรื่องแนะนำ

บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จากการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ไฟล์แนบ : ดูรายละเอียด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button