ข่าวการศึกษาเรื่องแนะนำ

บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จากการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

ไฟล์แนบ : ดูรายละเอียด

Back to top button