ข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์

Deep.go.th อบรมวิธีการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

Deep.go.th แพลตฟอร์มด้านการศึกษา อบรมออนไลน์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

เพจ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แนะนำ www.DEEP.go.th  แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศDigital Education Excellence Platform  โดย กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ถูกพูดถึงเมื่อคราวประชุมการเรียนการสอนออนไลน์ฯ เมื่อไม่กี่วันก่อน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สอนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

DEEP Google G Suite for Education
Deep.go.th อบรมวิธีการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ Deep.go.th อบรมวิธีการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ
DEEP Microsoft Teams for Education
Deep.go.th อบรมวิธีการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button