ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

https://drive.google.com/open?id=1kg8EYINeBVr-QaO7KeySRIioVZgjDFwf

Back to top button