อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
https://forms.gle/q6WtUDNcz4byWb9r7

100 คน/วัน  ทั้งหมด 1000 ฉบับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button