การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (7 พ.ค. 2563) การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีทั้งหมด  5 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (7 พ.ค. 2563) การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (7 พ.ค. 2563) การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (7 พ.ค. 2563) การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลิ้งก์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (7 พ.ค. 2563)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button