การเรียนการสอนเรื่องแนะนำ

ตัวอย่างแบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกลด้วย DLTV สำหรับครูและผู้ปกครอง ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ตัวอย่างแบบบันทึกการเข้าเรียนทางไกลด้วย DLTV สำหรับครูและผู้ปกครอง ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ ตามเอกสารท่าน ดร.สุวิทย์ บึงบัว

ลิ้งก์ดาวน์โหลด : https://bit.ly/2W9huOP

Back to top button