อบรมออนไลน์

ผลการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม DLTV ( 7 พ.ค.2563 )

ผลการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม DLTV ( 7 -8 พ.ค.2563 )

ลิ้งก์แรก : http://www.dlthailand.com/covid-19

ระบบจะสุ่ม SERVER ให้นะครับ


ไม่พบข้อมูล
โปรดตรวจสอบข้อมูล เลข ปชช. 13 หลักอีกครั้ง

กรณีที่ไม่พบข้อมูลของท่าน อาจจะเกิดจากกรอกเลข ปชช.ไม่ถูกต้องในการทดสอบท่านสามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ใหม่ตามช่องทางด้านล่าง

แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 3
แบบทดสอบชุดที่ 4
แบบทดสอบชุดที่ 5


สอบถามรายละเอียดได้ที่ E-Mail : [email protected]

Back to top button