ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ. ยืนยันมีปิดเทอม เทอม 1 และเทอม 2 รวม 54 วัน

วันนี้เพจ Nataphol Teepsuwan – ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ได้โพสต์เรื่องการมีเวลาพักการเรียนการสอน หรือ การปิดเทอม ในช่วงภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ซึ่งแต่เดิมจะไม่มีการหยุดพักการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 นั้น

ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โพสต์วันนี้ ดังนี้ว่า

ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มเวลาพัก ครั้งนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมที่ผมขอนำมาอัปเดต โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน ถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อย

ท่ามกลางความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้น ขอให้ทุกท่านสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะผ่านทุกอุปสรรค เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทยครับ

“การเรียนรู้นำการศึกษา”
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
8 พฤษภาคม 2563

#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
#อนาคตเด็กไทยคืออนาคตประเทศ

Back to top button