หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งให้รายงาน e-budget เปิดระบบรายงาน 12 พ.ค.-31ก.ค.63

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนังสือแจ้ง สพท.
เว็บไซต์รายงาน : https://e-budget.jobobec.in.th

ที่มา : สนผ.

Back to top button