อบรมออนไลน์

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก Thai Mooc สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลา ใช้เวลาเรียนไม่เกิน 2 ชั่วโมง

“ผู้สอนในยุคดิจิทัล” เลือกรายวิชาบนระบบ Thai MOOC เสริมความรู้ให้กับ “ผู้เรียน” สมัครเรียนออนไลน์ในช่วง COVID-19
Thai MOOC เป็นเว็บไซต์เรียน หรืออบรมออนไลน์ที่ช่วงนี้คุณครูหลายท่านคุ้นเคยแล้ว และมีหลักสูตรอบรมออนไลน์กว่า 480 หลักสูตรให้เลือกเรียน และหลากหลายสาขาวิชา หลากหลายมหาวิทยาลัย
แต่วันนี้ รักครู.com จะมาแนะนำหลักสูตรของคนไม่ค่อยมีเวลา ใช้เวลาตามหลักสูตรไม่เกิน 2 ชั่วโมงก็จะสามารถเรียน และได้รับเกียรติบัตรแล้ว ลองดูหลักสูตรที่แนะนำครับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาไทย ชั่วโมง Link สมัครเรียน (Short URL) หมายเหตุ
DEPA001 สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน 2 https://cutt.ly/DEPA001
DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล 2 https://cutt.ly/DEPA002
DEPA003 เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก 2 https://cutt.ly/DEPA003
DEPA004 เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร 2 https://cutt.ly/DEPA004
DEPA005 เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ 2 https://cutt.ly/DEPA005
ONDE001 ชุมชนคนเกษตร 4.0 1 https://cutt.ly/ONDE001 รายวิชานี้ไม่มี
ใบประกาศนียบัตร
ONDE002 สาธารณสุขสร้างสุขชุมชน 1 https://cutt.ly/ONDE002 รายวิชานี้ไม่มี
ใบประกาศนียบัตร
ONDE003 คนสร้างอาชีพ 1 https://cutt.ly/ONDE003 รายวิชานี้ไม่มี
ใบประกาศนียบัตร
ONDE004 ชุมชนเทคโนโลยี 1 https://cutt.ly/ONDE004 รายวิชานี้ไม่มี
ใบประกาศนียบัตร
ONDE005 วัฒนธรรมยุค 4.0 1 https://cutt.ly/ONDE005 รายวิชานี้ไม่มี
ใบประกาศนียบัตร

 

ดูหลักสูตรอื่นๆที่ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงได้ที่

🎓 เลือกดูรายชื่อวิชาบนระบบ Thai MOOC 🎓
คลิกที่นี่ https://cutt.ly/FreeOnlineCourses
Back to top button