การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเลย ตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

รวบรวมตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ในที่เดียว โดย

(ต้องขออภัย เนื่องจากเว็บต้นทางได้ทำการลบข้อมูลออก ข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาด และกำลังจัดทำใหม่ เมื่ออัพเดตข้อมูลแล้วจะทำการอัพเดตให้อีกครั้งครับ)

 

รายวิชา

ประถมศึกษา1

ประถมศึกษา2

ประถมศึกษา3

ประถมศึกษา4

ประถมศึกษา5

ประถมศึกษา6

คณิตศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ภาษาอังกฤษดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ภาษาไทยดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สังคมศึกษาฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
สุขศึกษาฯดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ศิลปะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
วิทยาการคำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
การงานอาชีพและเทคโนโลยีดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

ตารางออกอากาศ (ต้องขออภัย เนื่องจากเว็บต้นทางได้ทำการลบข้อมูลออก ข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาด และกำลังจัดทำใหม่ เมื่ออัพเดตข้อมูลแล้วจะทำการอัพเดตให้อีกครั้งครับ)

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับปฐมวัยปีที่ 1-3

ขอบคุณเว็บไซต์ : DLTV

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button