การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเลย ตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

รวบรวมตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ในที่เดียว โดย

(ต้องขออภัย เนื่องจากเว็บต้นทางได้ทำการลบข้อมูลออก ข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาด และกำลังจัดทำใหม่ เมื่ออัพเดตข้อมูลแล้วจะทำการอัพเดตให้อีกครั้งครับ)

 

รายวิชา

ประถมศึกษา1

ประถมศึกษา2

ประถมศึกษา3

ประถมศึกษา4

ประถมศึกษา5

ประถมศึกษา6

คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สังคมศึกษาฯ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สุขศึกษาฯ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ศิลปะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วิทยาการคำนวน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด

ตารางออกอากาศ (ต้องขออภัย เนื่องจากเว็บต้นทางได้ทำการลบข้อมูลออก ข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาด และกำลังจัดทำใหม่ เมื่ออัพเดตข้อมูลแล้วจะทำการอัพเดตให้อีกครั้งครับ)

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดระดับปฐมวัยปีที่ 1-3

ขอบคุณเว็บไซต์ : DLTV

Back to top button