การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

แชร์ด่วน คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนและช่องรับชม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

⭐ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19

Back to top button